Seminarium om Digitalisering av samhällsbyggandet

Tid: 26 April 2017, 9:00-16:00. Registrering från 8.30.

Plats: Palaestra, övre, Paradisgatan 4, Lund (ingång är från Lundagårdshållet)

Digitaliseringen påverkar stora delar av samhället. I detta seminarium behandlar vi vilka möjligheter och begränsningar digitaliseringen har inom det svenska samhällsbyggandet, dvs. planering, projektering, byggande och förvaltning av byggnader och infrastruktur. Idag råder en fragmentiserad situation inom samhällsbyggandet där den digitala informationen inte delas på ett bra sätt mellan aktörerna. Målet är att alla aktörer ska kunna dela information på ett sådant sätt att dubbelarbete minimeras samt att alla får tillgång till den information som hen behöver. Detta gäller alla aspekter av den "smarta stadens" utveckling och förverkligande.

Under denna dag ges föredrag som beskriver hur geografiska informationssystem (GIS) och Building Information Modelling (BIM) används inom samhällsbyggande och hur industrialiseringen kan ökas. Vi belyser även visioner om utvecklingen inom akademi, offentlig förvaltning och industri.

Arrangemanget är en del i Lunds Universitets 350-årsfirande. Det arrangeras av GIS-Centrum vid Lunds universitet, Lunds kommun, Innovationsprogrammet Smart Built Environment och SamGIS Skåne. Se program här.

Alla presentationer finns tillgängliga under program.

Kontakt: