Program

9.00-9.20 Introduktion [Lars Harrie, Lunds universitet]
9.20-10.00 Nationella satsningar [Jonas Andreasson, Lunds kommun]
10.00-10.20 Kaffe
10.20-11.00 Öppna data [Jenny Rassmus, Trafikverket]
11.00-11.30 [Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad]
11.30-12.30 Tid för lunch
12.30-13.15 Smart Built Environment [Lars Harrie, LU]
13.15-13.20 Bensträckare
13.20-14.20 Akademin [Jonas Andreasson, Lunds kommun]
14.20-14.40 Kaffe
14.40-15.10 Praktiska exempel av användning av BIM [Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad]
15.10-16.00 Paneldebatt [Ronny Andersson, Forsknings- och innovationschef, Cementa; Adj. Prof. LTH]
Panelen består av:
  • Anna Eriksson, Utvecklingsdirekör, Lantmäteriet
  • Ulla Kronborg Mazzoli, Chefkonsulent, Nationalt INSPIRE kontaktpunkt, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
  • Lena Neij, Chef för internationella miljöinstitutet, Lunds universitet
  • Hamid Zarghampour, Strateg, Trafikverket